• Logo Website
 • NGUYÊN TẮC HÀNH XỬ

                                    NGUYÊN TẮC HÀNH XỬ

                       CỦA CB - CNV CÔNG TY CP HÀNH THIỆN

                                        ( GOODWILL JSC)

   

                       1-  LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT

                       2-  TÔN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CAO  ĐỐI   VỚI MỖI CÁ NHÂN

                       3-  LÀM VIỆC THEO NHÓM

                       4-  TUÂN THỦ CÁC CAM KẾT

   

  TOP