Nguyên tắc hành xử của CB-CNV công ty CP Hành Thiện (Goodwill JSC)

1- LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN HẾT

2- TÔN TRỌNG VÀ YÊU CẦU CAO  ĐỐI   VỚI MỖI CÁ NHÂN

3- LÀM VIỆC THEO NHÓM

4- TUÂN THỦ CÁC CAM KẾT