Tuyên bố xứ mệnh của công ty CP Hành Thiện (Goodwill JSC)

“ TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC NHẰM CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ CHẤT LƯỢNG, NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU VÀ MONG ĐỢI NGÀY CÀNG CAO CỦA KHÁCH HÀNG ”